KONGRES BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

z okazji 100 lat zaślubin Polski
z Morzem Bałtyckim

Ocena wykorzystania morskiej przestrzeni wolności, analiza stanu bieżącego oraz wskazanie dalszych kierunków rozwoju

 • MISJA

  Zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego wykorzystania Polskich Obszarów Morskich w trzech podstawowych i współzależnych przestrzeniach aktywności ludzkiej na morzu: polityczno-militarnej, gospodarczej i społeczno-kulturowej

 • WIZJA

  Siły Morskie RP zdolne i przygotowane do zabezpieczenia precyzyjnie zdefiniowanych, określonych i powszechnie akceptowanych interesów i celów morskich państwa

 • DLACZEGO MY

  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, utworzonym na mocy Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Przy pomocy BBN Prezydent RP wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro jest także merytoryczno-organizacyjnym zapleczem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent RP, na podstawie ustawowego upoważnienia, określa organizację oraz zakres działania BBN.

 • DLACZEGO MY

  Akademia Marynarki Wojennej jest publiczną, akademicką uczelnią wyższą, która służy obronności i bezpieczeństwu RP, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie badań naukowych. Uczelnia pielęgnuje swoje tradycje i wychowuje studentów na ludzi odważnych, mądrych i prawych, w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej.

 • WSPÓŁPRACA

  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Akademia Marynarki Wojennej współpracują od kilkunastu lat. Najnowszym wspólnym dziełem obu instytucji jest Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP opublikowana w 2017 r. Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP stanowi naturalne rozwinięcie dotychczasowej współpracy i służy wymianie informacji pomiędzy resortami, instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w sprawy morskie.

PATRONAT HONOROWY

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

ORGANIZATORZY

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia Marynarki Wojennej

KOMITET HONOROWY


Minister Obrony Narodowej
Mariusz BŁASZCZAK


Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Marek GRÓBARCZYK

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Sekretarz Stanu,
Minister w Kancelarii Prezydenta RP
Paweł SOLOCH


Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
generał Rajmund T. ANDRZEJCZAK

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
generał Jarosław MIKA


Rektor – Komendant
Akademii Marynarki Wojennej

kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

RADA ORGANIZACYJNA


Zastępca Szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Dariusz GWIZDAŁA


Dyrektor Departamentu
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi
generał dywizji Andrzej REUDOWICZ


Dziekan
Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
komandor dr hab. Bartłomiej PĄCZEK

MIEJSCE KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO RP


11 LUTEGO 2020
GDYNIA


Hotel Courtyard Gdynia by Marriott

KONTEKST KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO RP

Zaślubiny Polski
z Bałtykiem
,

Wojciech Kossak

Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem.

Generał Józef Haller,
10 lutego 1920, Puck

Szanowni Państwo,

Podczas 86. posiedzenia Posłowie przyjęli zdecydowaną większością głosów Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku (M.P. 2019 poz. 1048). Zgodnie z jej treścią 10 lutego 2020 r. będziemy obchodzić 100-lecie historycznych zaślubin Polski z morzem, którego dokonał w Pucku generał Józef Haller. Władze Rzeczypospolitej Polskiej nadały zaślubinom Polski z morzem wielką rangę. Generałowi Józefowi Hallerowi towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu oraz przedstawiciele rządu, w tym wicepremier Wincenty Witos, minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wojewoda pomorski Stefan Łaszewski, kontradmirał Kazimierz Porębski, dyplomaci i licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi.

Jubileusz jest doskonałą okazją, do dokonania oceny, czy dobrze zagospodarowaliśmy morską przestrzeń wolności, która umożliwia dynamiczny rozwój handlu, wpływa na pozycję gospodarczą oraz wzmacnia niepodległość Rzeczypospolitej.

Jednocześnie obchody 100-lecia historycznych zaślubin Polski z morzem to wielkie zobowiązanie dla najwyższych władz państwowych, przedstawicieli samorządów, urzędów i sił morskich, przedsiębiorców, ale również dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
by obecnie i w przyszłości ambitnie i z rozwagą wykorzystywać bezcenny dar dostępu do morza, okupiony krwią naszych przodków.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP

Paweł SOLOCH

Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej

kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO RP

 1. Ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski:
 • Dostęp do morza w kontekście polityczno-militarnym (w tym zmiany terytorialne);
 • Wykorzystane i utracone szanse w obszarze gospodarki morskiej;
 • Konsekwencje społeczno-kulturowe nadmorskiego położenia Polski;
 1. Analiza bieżącego stanu bezpieczeństwa morskiego państwa:
 • Czy Polsce potrzebna jest Strategia Bezpieczeństwa Morskiego?
 • Polityka morska RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) – dokument żywy, czy martwy?
 • Regiony nadmorskie w UE stanowią około 40 % jej PKB i ludności – zrównoważone wykorzystanie Morza Bałtyckiego.
 1. Niezbędne kierunki dalszego rozwoju:
 • Rozwój zdolności operacyjnych Sił Morskich, a w tym udział Marynarki Wojennej w Połączonej Operacji Obronnej;
 • Najważniejsze kierunki rozwoju gospodarczego na morzu: wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju;
 • Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach, poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego oraz turystyka morska i przybrzeżna.

Autorzy i źródła zdjęć: Krzysztof Miłosz (Akademia Marynarki Wojennej), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Hotel Courtyard By Marriott Gdynia Waterfront, Joymaster.