W dniu 03.01.2020 r. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Pan Generał Jarosław MIKA przyjął zaproszenie i dołączył do członków Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Organizatorzy dziękują Panu Generałowi za zaangażowanie.