W dniu 13.01.2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek GRÓBARCZYK zgodził się dołączyć do członków Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Panie Ministrze, Komitet Organizacyjny przesyła wyrazy wdzięczności.