Pragniemy poinformować, że dla uczestników Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP została uzgodniona preferencyjna stawka zakwaterowania w Hotelu Courtyard Gdynia by Marriott. Szczegółowe informacje w Recepcji Hotelu oraz u Organizatorów Kongresu.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 10 stycznia 2020 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP Patronatem Honorowym.

Organizatorzy dziękują Panu Prezydentowi za zaufanie i przyjęcie zaproszenia do objęcia Patronatu Honorowego, który stanowi dla nas i wszystkich uczestników Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP ogromne zobowiązanie.

W dniu 13.01.2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek GRÓBARCZYK zgodził się dołączyć do członków Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Panie Ministrze, Komitet Organizacyjny przesyła wyrazy wdzięczności.

W dniu 03.01.2020 r. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Pan Generał Jarosław MIKA przyjął zaproszenie i dołączył do członków Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Organizatorzy dziękują Panu Generałowi za zaangażowanie.

W dniu 29.11.2019 r. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Pan Paweł SOLOCH zgodził się dołączyć do członków Komitetu Honorowego.

Panie Ministrze, Komitet Organizacyjny przesyła wyrazy wdzięczności.

W dniu 20.11.2019 r. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pan Generał Rajmund T. ANDRZEJCZAK przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Organizatorzy dziękują Panu Generałowi za zaangażowanie.

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej Pan Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP, stając się w dniu 08.10.2019 r. jego pierwszym członkiem.

Komitet Organizacyjny załącza wyrazy wdzięczności za udzielną pomoc.

W dniu 07.10.2019 r. Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Pan Komandor dr hab. Bartłomiej PĄCZEK wyraził zgodę na uczestnictwo w Radzie Organizacyjnej.

Organizatorzy dziękują za wsparcie.