Zdjęcia z Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP

Rejestracja uczestników
Sesja wprowadzająca: Ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski

Sesja I: Znaczenie gospodarki morskiej dla zrównoważonego rozwoju kraju
Sesja II: Marynarka Wojenna RP – katalog zadań i możliwości wykorzystania nie tylko w czasie wojny
Sesja III: Siły Morskie RP – podmioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie

Podsumowanie i zakończenie Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP

Autorzy i źródła zdjęć: Krzysztof Miłosz (Akademia Marynarki Wojennej)