Telewizyjny Patronat Medialny

W dniu 16 stycznia 2020 roku TVP3 GDAŃSK objęła Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP Telewizyjnym Patronatem Medialnym.

TVP3 GDAŃSK jest regionalnym ośrodkiem Telewizji Polskiej S.A., który obejmuje swoim zasięgiem województwo pomorskie.

Współpraca Radiowa

23 stycznia 2020 roku Organizatorzy Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP nawiązali współpracę z Polskim Radiem S.A.

Polskie Radio nadaje audycje radiowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jako spółka Skarbu Państwa wypełnia zadania radiofonii publicznej w Polsce.

Prasowy Patronat Medialny

W dniu 24 stycznia 2020 roku Polska Zbrojna objęła Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP Prasowym Patronatem Medialnym.

Polska Zbrojna jest miesięcznikiem wydawanym przez Wojskowy Instytut Wydawniczy, który utworzony został przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pierwszy numer czasopisma został wydany w październiku 1921 roku – Polska Zbrojna jest jednym z najstarszych wydawanych czasopism. Odbiorcami Polski Zbrojnej są czytelnicy zainteresowani sprawami Sił Zbrojnych RP, obronności i szerzej bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Z dniem 17 stycznia 2020 roku Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP został objęty Prasowym Patronatem Medialnym przez Portal Gospodarka Morska.

Portal Gospodarka Morska powstał w 2009 roku. Funkcjonuje niezależnie i zajmuje się promocją polskiej gospodarki morskiej oraz polskich instytucji i firm działających w sektorze morskim.

Portal Morski objął Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP Prasowym Patronatem Medialnym w dniu 17 stycznia 2020 roku.

PortalMorski.pl jest oficjalnie zarejestrowanym tytułem prasowy i informacyjnym serwisem branżowym o morzu i gospodarce morskiej, który codziennie publikuje wiadomości z kraju i ze świata.

W dniu 17 stycznia 2020 roku Prasowy Patronat Medialny nad Kongresem Bezpieczeństwa Morskiego RP przyjął Portal Stoczniowy.

Portal Stoczniowy to tytuł prasowym wpisany do sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism, który publikuje artykuły dotyczące przede wszystkim przemysłu i infrastruktury morskiej.