Współczesne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego jest coraz bardziej niepewne i złożone. Dzieje się tak wskutek nieustannego poszerzenia się sieci globalnych połączeń politycznych, militarnych, gospodarczych
i społecznych, co wywiera bezpośredni wpływ na relacje pomiędzy państwami, podmiotami pozapaństwowymi
i poszczególnymi ludźmi. Pojawiają się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, które wymagają skutecznego adekwatnego do nowych wyzwań przeciwdziałania ze strony władz państwa. Nadmorskie położenie Polski ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz społeczno-gospodarczego rozwoju, z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Zwierzchnik Sił Zbrojnych
Andrzej DUDA

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej,
BBN-AMW, Warszawa-Gdynia 2017.

Środowisko morskie a Siły Morskie

Współczesne wykorzystanie środowiska morskiego obejmuje cztery zasadnicze płaszczyzny:

  • morze jako źródło bogactw naturalnych;
  • transport i wymianę handlową (łańcuchy dostaw o znaczeniu globalnym
    i regionalnym),
  • rozprzestrzenianie idei, kultury i informacji;
  • oraz jego wykorzystanie do uprawiania polityki siły i dominacji.

Należy stwierdzić, że każda działalność na morzu (wojskowa czy gospodarcza) nosi z reguły międzynarodowy charakter, w związku z czym może być zbieżna z interesami innych państw czy podmiotów, rozbieżna (neutralna) lub kolizyjna – generująca napięcia i konflikty.


To dlatego każde państwo morskie tworzy w ramach posiadanych możliwości ekonomicznych oraz prezentowanego stopnia ambicji narodowych stosowne Siły Morskie, mające wspierać realizację jego interesów w wymienionych płaszczyznach, a także określa ich rolę (funkcje) i zadania.

Opracowano na podstawie: Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN-AMW, Warszawa-Gdynia 2017.