Organizatorami Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej są
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Akademia Marynarki Wojennej.

Szczególny wkład organizacyjny mają Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN
i Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW.