PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej DUDA w dniu 10 stycznia 2020 roku objął Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP Patronatem Honorowym.

Pan Prezydent wskazał, że „przygotowywane przez BBN i AMW spotkanie, które poświęcone będzie problematyce bezpieczeństwa morskiego, jest godną uznania inicjatywą. Jednocześnie Pan Prezydent wyraża przekonanie, że to istotne wydarzenie, które odbywa się w jubileuszowym roku 100-lecia historycznych zaślubin Polski z morzem, z udziałem przedstawicieli świata polityki, administracji samorządowej i biznesu oraz naukowców i studentów uczelni morskich, stanowić będzie ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat zagadnień militarnych oraz najważniejszych kierunków rozwoju gospodarki morskiej naszego kraju”.KOMITET HONOROWY

W dniu 04.02.2020 r. Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz BŁASZCZAK przyjął zaproszenie BBN i AMW do Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.W dniu 13.01.2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek GRÓBARCZYK przyjął zaproszenie BBN i AMW i został członkiem Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.W dniu 29.11.2019 r. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Pan Paweł SOLOCH zgodził się dołączyć do członków Komitetu Honorowego.W dniu 20.11.2019 r. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pan Generał Rajmund T. ANDRZEJCZAK przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Pan Generał Jarosław MIKA przyjął zaproszenie i w dniu 03.01.2020 r. dołączył do członków Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej Pan Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP, stając się w dniu 08.10.2019 r. jego pierwszym członkiem.

RADA ORGANIZACYJNA

W dniu 07.10.2019 r. Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Pan Komandor dr hab. Bartłomiej PĄCZEK wyraził zgodę na uczestnictwo w Radzie Organizacyjnej Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP.