PROGRAM KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO RP

Rejestracja uczestników 0800-0850

Stanowisko przy wejściu do foyer (I piętro)

Powitanie uczestników 0900-0910

Sale konferencyjne Warszawa i Berlin (I piętro)

Sesja wprowadzająca: Ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski (0910-1010)

1. Nadmorskie położenie wczoraj, dziś i jutro – szanse i zagrożenia w kontekście bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i przestrzeni społeczno-kulturowej

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP
Paweł SOLOCH

2. Rola i zadania marynarek wojennych w oparciu o narodowe dokumenty strategiczne

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

3. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Paweł WOŹNY

4. Porty morskie – rozwój i znaczenie w świetle bezpieczeństwa państwa

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Grzegorz WITKOWSKI

Przerwa 1010-1030
Sesja I: Znaczenie gospodarki morskiej dla zrównoważonego rozwoju kraju (1030-1200)

Moderator: prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ (Uniwersytet Gdański)

1. Wkład gospodarki morskiej w budowanie potencjału państwa na przestrzeni ostatniego stulecia

Kierownik Katedry Nawigacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam WEINTRIT

2. Bezpieczeństwo Portu Gdynia w dobie inwestycji infrastrukturalnych

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Michał ŚWIECZKOWSKI

4. Transfer technologii w głównych programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP – szanse i wyzwania

Pełnomocnik Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej ds. Stoczniowych,
W
iceprezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.
            Cezary CIERZAN

5. Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego warunkujące konieczność użycia Sił Morskich RP

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Jacek BEŁDOWSKI prof. IO PAN

6. Morskie farmy wiatrowe jako nowy element sektora morskiej gospodarki w Polsce

Prezes Zarządu PGE Baltica
Monika MORAWIECKA

Przerwa 1200-1220
Sesja II: Marynarka Wojenna RP – katalog zadań i możliwości wykorzystania nie tylko w czasie wojny (1220-1350)

Moderator: komandor dr hab. Bartłomiej PĄCZEK (Akademia Marynarki Wojennej)

1. Zmiany w podejściu do roli i zadań stawianych przed marynarką wojenną – przesłanki i konsekwencje

Akademia Marynarki Wojennej
wiceadmirał rez. dr hab. Stanisław ZARYCHTA

2. Współczesne podejście do funkcji MW RP: znaczenie polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze, militarne, policyjne i społeczne

Zastępca Inspektora Marynarki Wojennej,
Szef Zarządu Morskiego IMW
kontradmirał Krzysztof ZDONEK

3. Rozwój zdolności operacyjnych Sił Morskich, a w tym udział Marynarki Wojennej RP w obronie kraju

Szef Oddziału Planowania Operacji
Centrum Operacji Morskich – Dowództwo  Komponentu Morskiego
komandor Piotr SMELA

4. Perspektywy odbudowy/rozwoju MW RP – potrzeby legislacyjne, materialne i psychologiczno-społeczne

Akademia Marynarki Wojennej
komandor rez. prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI

5. „Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP” – planem zagospodarowania przestrzeni polskiej wolności morskiej

Przewodniczący Rady Budowy Okrętów
komandor por. rez. Maciej JANIAK

Przerwa – Lunch (Sala Paryż) 1350-1430
Sesja III: Siły Morskie RP – podmioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie (1430-1545)

Moderator: kontradmirał SG rez. Piotr STOCKI (Akademia Marynarki Wojennej)

1. Administracja morska w terenie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
kapitan żeglugi wielkiej mgr inż. Wiesław PIOTRZKOWSKI

2. Rola Morskiego Oddziału Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej – zadania, perspektywy rozwoju, kooperacja z innymi podmiotami

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
komandor SG Andrzej PROKOPSKI

3. SAR – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – zadania, problemy, współdziałanie

Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Maciej ZAWADZKI

4. Policja Wodna – historia, siły i środki, zadania oraz kierunki rozwoju

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
inspektor dr Krzysztof KOZELAN

Podsumowanie i zakończenie Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP (1545-1600)
Zakwaterowanie uczestników Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że z Hotelem Courtyard Gdynia by Marriott została uzgodniona preferencyjna stawka zakwaterowania dla uczestników Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP. Szczegółowe informacje w Recepcji Hotelu oraz u Organizatorów Kongresu.

Autorzy i źródła zdjęć: Hotel Courtyard By Marriott Gdynia Waterfront, Krzysztof Miłosz (Akademia Marynarki Wojennej), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, PGZ Stocznia Wojenna, Instytut Oceanologii Pan, PGE Baltica, Polska Zbrojna, Urząd Morski w Gdyni, Morski Oddział Straży Granicznej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Port Gdynia